મેક્સિકો સિટી, મેક્સિકો

8618_city-4

એક કરોડની આબાદી ધરાવતા મેક્સિકો સિટીનાં મોટા ભાગનાં લોકો ધનાઢ્ય કુટુંબોમાં રહે છે. ફાઇનાન્સિઅલ અને કલ્ચરલ એક્ટિવિટીનું હબ હોવાનાં કારણે શહેરી આબાદી ઝડપથી વધી રહી છે. અહીંનું ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ઉત્તર અમેરિકાનું સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ માનવામાં આવે છે.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s